Prihlásenie

Veľvyslanec USA na Slovensku sa zaujímal o inovatívne projekty obchodnej akadémie

Veľvyslanec USA na Slovensku sa zaujímal o inovatívne projekty obchodnej akadémie

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec USA  na Slovensku Theodore Sedgwick navštívil v decembri Obchodnú akadémiu v Nitre. V rámci návštevy si prezrel priestory školy a získal aj prehľadné informácie o realizácii projektu podporeného z Európskeho sociálneho fondu. Hlavným cieľom  návštevy bola sa beseda so žiakmi 2., 3. a 4. Ročníka. Hlavnou témou ktorej spolu diskutovali bola problematika korupcie a jej vnímanie zo strany slovenských študentov. 

 

Vďaka projektu s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“ bola Obchodná akadémie v Nitre v priebehu tohto roka vybavená modernou didaktickou technikou a pedagógovia prešli dôkladným zaškolením na prácu s týmto systémom.

 

Dopytovo – orientovaný projekt podporil Európsky sociálny fond v rámci  v rámci Operačného programu Vzdelávanie.  Jeho kľúčovým cieľom je implementovať do školskej praxe nové dimenzie vyučovania a preto sa zameriava  na dve hlavné cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú študenti, na ktorých je orientovaná inovácia školského vzdelávacieho programu a overovanie nových učebných osnov, plánov a metodík v predmetoch informatika, aplikovaná informatika, administratíva a obchodná korešpondencia. V prípade cieľovej skupiny - pedagogických zamestnancov  - sleduje projekt zavedenie nových dimenzií a moderných prvkov vyučovania. Jednou z nich je práve technika interaktívneho vyučovania, ktorá nie je len o práci s interaktívnou tabuľou, ale aj o nových metódach a formách vyučovania.

 

Obchodná akadémia na Bolečkovej ul. č. v Nitre plánuje modernizovať svoj vyučovací proces širším zapojením e-learningových foriem práce so študentmi.  Nepôjde však iba o možnosť nadobúdania nových vedomostí na diaľku,  prostredníctvom počítačovej platformy sa uľahčí aj komunikácia študentov s učiteľom, pribudnú tiež nové možnosti projektového vyučovania a prostriedkov testovania a hodnotenia.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Nehlasované
Veľvyslanec USA na Slovensku sa zaujímal o inovatívne projekty obchodnej akadémie
 
Veľvyslanec USA na Slovensku sa zaujímal o inovatívne projekty obchodnej akadémie