Prihlásenie

Projekt Obchodnej akadémie v Nitre prináša cenné benefity pre pedagógov i žiakov

Projekt Obchodnej akadémie v Nitre prináša cenné benefity pre pedagógov i žiakov

Nitra (31. januára 2011) - Projekt s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“ , ktorý realizuje Obchodná akadémia v Nitre, prináša mnohé výhody pre študentov i pedagógov. Študenti tejto školy získajú medzinárodne uznávanú certifikáciu ECDL, ako aj  nové poznatky z obchodnej korešpondencie a administratívy. Vzdelávať sa však budú i učitelia, pre ktorých je pripravená séria kurzov zameraných na interaktívne vyučovanie a e-learning.

 

 

Nové dimenzie vyučovania do školskej praxe

 

 

Cieľom projektu je preto implementovať do školskej praxe nové dimenzie vyučovania a preto sa zameriava  na dve hlavné cieľové skupiny. Prvou cieľovou skupinou sú študenti, na ktorých je orientovaná inovácia školského vzdelávacieho programu a overovanie nových učebných osnov, plánov a metodík v predmetoch informatika, aplikovaná informatika, administratíva a obchodná korešpondencia. V prípade cieľovej skupiny pedagogických zamestnancov  Obchodnej akadémie v Nitre sleduje projekt zavedenie nových dimenzií vyučovania: interaktivity a e-learningových metód.

 

 

Zvýšenie kvality vzdelávania a odbornej prípravy

 

 

„Projekt je prínosom aj pre pedagógov našej školy, keďže v rámci neho získavajú cenné poznatky a skúsenosti s aplikáciou najnovších pedagogických metód a techník v rámci školského vzdelávacieho programu. Zavedenie prvkov interaktívneho vyučovania a e-learningu zvyšuje inovačný potenciál školy a prispejú k jej zatraktívneniu v očiach budúcich študentov“ informuje riaditeľka Obchodnej akadémie, Bolečkova 2, Nitra Ing. Miroslava Valehrachová.

 

Projekt s názvom „Inovácia a zefektívnenie školského vzdelávacieho programu obchodnej akadémie so zameraním na nové formy a metódy vyučovania“ spolufinancuje Európsky sociálny fond v rámci Operačného programu Vzdelávanie. Aktivity projektu realizuje Obchodná akadémia, Bolečkova 2, Nitra v období od  septembra 2010 do júla 2012.

 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

 

 

Priemerné hodnotenie: 5 (1 vote)
Projekt Obchodnej akadémie v Nitre prináša cenné benefity pre pedagógov i žiakov
 
Projekt Obchodnej akadémie v Nitre prináša cenné benefity pre pedagógov i žiakov