Prihlásenie

Mondi SCP podporilo záchranu historickej pamiatky a chráneného druhu netopiera

Mondi SCP podporilo záchranu historickej pamiatky a chráneného druhu netopiera

 

V Hrboltovej pri Ružomberku podporila papierenská spoločnosť Mondi SCP opravu kostola, ktorého podkrovie poškodil chránený druh netopiera.

Ružomberok, 9.11.2009:

V kostole svätej Kataríny Alexandrijskej v Hrboltovej, ktorého začiatky sa datujú do roku 1260 majú zrekonštruované podkrovie. Na základe žiadosti správcu farnosti Petra Olexáka jeho rekonštrukciu podporila ružomberská spoločnosť Mondi SCP vyrábajúca kopírovacie a ofsetové papiere. Drevené podkrovie kostola bolo poškodené trusom chránenej kolónie netopiera obyčajného. Tento druh je chráneným živočíchom európskeho významu. O podporu jedného z najstarších gotických kostolov v Liptove sa rozhodla aj preto, že výskyt tejto 700 člennej kolónie v týchto miestach pravdepodobne ovplyvňuje neďaleká spoločná čistiareň odpadových vôd. Tá čistí vody tak z Mondi SCP ako aj z mesta Ružomberok, a je vo vlastníctve papierne. „Predpokladám, že zvýšená letová aktivita netopierov môže súvisieť s hmyzom z čističky, či prípadne s teplejšou vodou ktorá z nej vyteká,“ hovorí Ing. Martin Ceľuch, PhD. zo Spoločnosti na ochranu netopierov na Slovensku, ktorá realizuje s podporou nadácie Deutsche Bundesstiftung Umwelt projekt zameraný na netopiere v podkroviach. „Vašu podporu na zmiernenie negatívnych dopadov výskytu kolónie netopierov v kostole Hrboltová považujem za veľmi vhodnú.  Tento druh sa na Slovensku rozmnožuje na výnimky len v podkroviach a tých stále ubúda. Napríklad v kostoloch často dochádza k tomu, že ho vyčistia a uzavrú. Netopiere sa potom nemajú kam vrátiť a musia hľadať nove útočište, čo dnes už nie je ľahké,“ dodáva.

Farnosť, ktorá okrem zbierok veriacich nemá iné príjmy podporilo Mondi SCP sumou 3.300 EUR. Opravené a nahradené boli guánom poškodené drevené časti podkrovia, opravilo sa schodisko ohrozujúce bezpečnosť v podveží a zamedzilo sa šíreniu nepríjemného zápachu z podkrovia do spodnej časti kostola. Od polovice apríla do polovice septembra však boli práce pozastavené, pretože v tomto období rodia netopiere mláďatá. „Podpora projektov ako je tento je v súlade s našou filozofiou ekologickej a bezpečnej firmy, dobrého zamestnávateľa a firmy ktorá aktívne podporuje región v ktorom pôsobí. Sme radi že sme jednou aktivitou vlastne podporili dve veci – historickú pamiatku a chránený druh živočícha,“ hovorí prezident Mondi SCP, Roman Senecký. Spoločnosť aj v čase ekonomickej krízy v rámci svojich možností podporuje komunitu. Ešte začiatkom roka smerovalo na nákup lekárskych prístrojov v ružomberskej Vojenskej nemocnici cez 100.000 EUR. Firma podporuje aj šport, kultúru, sociálnu oblasť, vzdelávanie a rozvoj regiónu vo svojom dlhoročne deklarovanom programe podpory komunity.

 

Mondi je medzinárodnou spoločnosťou pôsobiacou v papierenskom a obalovom priemysle, s tržbami 6,3 miliardy eur v roku 2007. Jej hlavné prevádzky sú v krajinách západnej a rýchlo sa rozvíjajúcej strednej a východnej Európy, ako aj v Južnej Afrike.

Divízia Europe & International, s hlavným ústredím vo Viedni má okolo 90 výrobných závodov v 30 krajinách a približne 27,000 zamestnancov.

Skupina Mondi sa špecializuje na škatule, riešenia pre obalové materiály z vlnitej lepenky, baliaci papier, priemyselné vrecia, extrúziu, priehľadné ochranné fólie, riešenia pre špeciálne baliace materiály ako aj kancelárske, predtlačové a ofsetové papiere.

Práve posledné tri spomínané produkty má vo svojom portfóliu výrobný podnik Mondi SCP, a.s. Ružomberok, najväčší slovenský výrobca papiera a celulózy.

 

Nehlasované